رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس جمهوری ایران به عمان و امارات می رود

رئیس جمهوری ایران به عمان و امارات می رود میدل ایست نیوز: منابع مطلع خبر دادند که پس از سفر امیر قطر به تهران، ابراهیم رئیسی به عمان و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد.

رئیس جمهوری ایران به عمان و امارات می رود

میدل ایست نیوز: منابع مطلع خبر دادند که پس از سفر امیر قطر به تهران، ابراهیم رئیسی به عمان و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد.