رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون امنیت ملی: بزرگترین کمک مجلس به دولت رئیسی استیضاح ۵ وزیر است

عضو کمیسیون امنیت ملی: بزرگترین کمک مجلس به دولت رئیسی استیضاح ۵ وزیر است/قطعی اینترنت در خوزستان طبیعی است شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس: بزرگترین کمک مجلس به دولت رئیسی و مردم این است که چهار، پنج نفر از وزرای ضعیف و درمانده را استیضاح کند و این مانع را […]

عضو کمیسیون امنیت ملی: بزرگترین کمک مجلس به دولت رئیسی استیضاح ۵ وزیر است/قطعی اینترنت در خوزستان طبیعی است

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
بزرگترین کمک مجلس به دولت رئیسی و مردم این است که چهار، پنج نفر از وزرای ضعیف و درمانده را استیضاح کند و این مانع را از سر راه پیشرفت و توسعه دولت و مردم بردارد.

قطع شدن اینترنت طبیعی است و گاهی مواقع قطع می‌شود چرا که سیستم ارتباطی کشور ما به جای اینکه بهتر شود، بدتر شده است.

وزرا با ۳۰۰ صفحه پرونده به مجلس آمدند و گفتند این کار و آن کار را انجام می‌دهیم و ظرف دو ماه کشور را گلستان می‌کنیم! کجاست؟!

واقعیت این است که بسیاری از وزرا، همین شعارها را دادند اما هیچ‌کدام به شعارشان عمل نکردند، وزیر ارتباطات هم جزو همان وزرا است./منیبان