رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانوی ایرانی ، رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان با ۶ میلیون عضو

بانوی ایرانی ، رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان با ۶ میلیون عضو یاسمین فهیمی که زمانی دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، با کسب ۳۸۵ رأی موافق از مجموع ۳۹۸ رأی، به ریاست بزرگترین و قوی‌ترین اتحادیه کارگری در آلمان انتخاب شد./دویچه وله

بانوی ایرانی ، رئیس بزرگترین اتحادیه کارگری آلمان با ۶ میلیون عضو

یاسمین فهیمی که زمانی دبیرکل حزب سوسیال دموکرات آلمان بود، با کسب ۳۸۵ رأی موافق از مجموع ۳۹۸ رأی، به ریاست بزرگترین و قوی‌ترین اتحادیه کارگری در آلمان انتخاب شد./دویچه وله