رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زندانیان تحت پوشش پابندهای الکترونیکی ۲ و نیم برابر شد

زندانیان تحت پوشش پابندهای الکترونیکی ۲ و نیم برابر شد رئیس سازمان زندان‌ها: طی سه ماه اخیر آمار زندانیان تحت پوشش پابندهای الکترونیکی نزدیک به ۲ و نیم برابر شده است در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ پابند الکترونیک در انبارهای زندان‌های تمام استان‌ها موجود است هیچ استانی وجود ندارد که در انبارهای زندان‌هایش […]

زندانیان تحت پوشش پابندهای الکترونیکی ۲ و نیم برابر شد

رئیس سازمان زندان‌ها: طی سه ماه اخیر آمار زندانیان تحت پوشش پابندهای الکترونیکی نزدیک به ۲ و نیم برابر شده است

در حال حاضر سه هزار و ۲۰۰ پابند الکترونیک در انبارهای زندان‌های تمام استان‌ها موجود است

هیچ استانی وجود ندارد که در انبارهای زندان‌هایش پابند الکترونیک موجود نباشد

تا ۲ هفته دیگر تعداد ۱۲ هزار و ۵۰۰ پابند الکترونیکی به آمار پابندهای موجود اضافه خواهد شد.