رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بانک مرکزی اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی غیرمعمول شناسایی و مسدود شدند

بانک مرکزی اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی غیرمعمول شناسایی و مسدود شدند بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی […]

بانک مرکزی اعلام کرد: تراکنش‌های بانکی غیرمعمول شناسایی و مسدود شدند

بانک مرکزی در آخرین اقدام با نظارت هوشمند و قرائن قوی قانونی بر تراکنش‌های بانکی، برخی از تراکنش‌های غیرمعمول که هدف قانونی یا اقتصادی مشخصی نداشتند و دارای معیارها و قرائن قوی دال بر وقوع تخلف و انجام معاملات غیرمجاز و غیرقانونی بوده‌اند، شناسایی و ضمن مسدود کردن وجوه مربوطه، مدیران خاطی را برکنار کرد./ایسنا