رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کل بانک مرکزی: التهابات بازار ارز آرام می‌گیرد

رئیس کل بانک مرکزی: التهابات بازار ارز آرام می‌گیرد رئیس کل بانک مرکزی: التهاب در بازار غیر رسمی ناشی از آثار روانی است و حتما کاهش خواهد یافت. کانال تامین ارز نسبت به گذشته بهتر و متنوع‌تر خواهد شد چون درآمدهای ارزی بالاتر رفته است و تامین ارز ما در وضعیت جدید به مراتب از […]

رئیس کل بانک مرکزی: التهابات بازار ارز آرام می‌گیرد

رئیس کل بانک مرکزی:

التهاب در بازار غیر رسمی ناشی از آثار روانی است و حتما کاهش خواهد یافت.

کانال تامین ارز نسبت به گذشته بهتر و متنوع‌تر خواهد شد چون درآمدهای ارزی بالاتر رفته است و تامین ارز ما در وضعیت جدید به مراتب از روش گذشته بهتر خواهد بود.

کانال تامین ارز نسبت به گذشته متنوع‌تر خواهد شد.

دیروز ۲۳۰ میلیون دلار در سامانه نیما ارز تامین شد و عرضه ارز در نیما بیشتر از تقاضا شده است.