رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر صمت: چند روزی کمبود روغن و اختلال خواهیم داشت

وزیر صمت: چند روزی کمبود روغن و اختلال خواهیم داشت جریمه عدم درج قیمت به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است

وزیر صمت: چند روزی کمبود روغن و اختلال خواهیم داشت

جریمه عدم درج قیمت به ۱۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است