رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نان گران نمی‌شود

نان گران نمی‌شود استاندار تهران: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد و در حال حاضر قیمت نان ثابت است. برای نانوایی‌های فاقد پروانه، مجوز فعالیت دو ماهه صادر می‌شود. از روز دوشنبه ساعت کاری نانوایی‌ها دو ساعت افزایش خواهد یافت.

نان گران نمی‌شود

استاندار تهران: دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد و در حال حاضر قیمت نان ثابت است.

برای نانوایی‌های فاقد پروانه، مجوز فعالیت دو ماهه صادر می‌شود. از روز دوشنبه ساعت کاری نانوایی‌ها دو ساعت افزایش خواهد یافت.