رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بیمه‌شدگان تامین اجتماعی کمک‌ هزینه وسایل پزشکی را غیرحضوری دریافت کنند

بیمه‌شدگان تامین اجتماعی کمک‌ هزینه وسایل پزشکی را غیرحضوری دریافت کنند سازمان تامین اجتماعی: بیمه‌شدگان برای ثبت درخواست و دریافت کمک‌هزینه اروتز و پروتز (وسایل کمک پزشکی) نیاز به مراجعه حضوری به شعب تأمین‌ اجتماعی نداشته و می‌توانند این کمک‌هزینه را با ورود به سامانه es.tamin.ir به صورت غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.

بیمه‌شدگان تامین اجتماعی کمک‌ هزینه وسایل پزشکی را غیرحضوری دریافت کنند

سازمان تامین اجتماعی: بیمه‌شدگان برای ثبت درخواست و دریافت کمک‌هزینه اروتز و پروتز (وسایل کمک پزشکی) نیاز به مراجعه حضوری به شعب تأمین‌ اجتماعی نداشته و می‌توانند این کمک‌هزینه را با ورود به سامانه es.tamin.ir به صورت غیرحضوری ثبت و پیگیری کنند.