رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صفری: در ازای صادرات نفت، غلات مورد نیاز را از کوبا تأمین می‌کنیم

صفری: در ازای صادرات نفت، غلات مورد نیاز را از کوبا تأمین می‌کنیم معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران: تهاتر با کوبا به طور جدی پیگیری می‌شود و بنا شده در ازای صادرات نفت، غلات مورد نیاز خود را تأمین کنیم. کوبا بازار بسیار خوبی در آمریکای مرکزی و لاتین برای صادرات محصولات ایران است.

صفری: در ازای صادرات نفت، غلات مورد نیاز را از کوبا تأمین می‌کنیم

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه ایران: تهاتر با کوبا به طور جدی پیگیری می‌شود و بنا شده در ازای صادرات نفت، غلات مورد نیاز خود را تأمین کنیم. کوبا بازار بسیار خوبی در آمریکای مرکزی و لاتین برای صادرات محصولات ایران است.