رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی منتفی شد/اضافه دریافت‌ها برگردانده می‌شود

افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی منتفی شد/اضافه دریافت‌ها برگردانده می‌شود سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی منتفی شده و وجوه اضافه دریافتی از هر مسافر از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری به افراد بازگردانده می‌شود.

افزایش کرایه تاکسی‌های اینترنتی منتفی شد/اضافه دریافت‌ها برگردانده می‌شود

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که افزایش نرخ خدمات تاکسی‌های اینترنتی منتفی شده و وجوه اضافه دریافتی از هر مسافر از تاریخ ۱۷ تا ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری به افراد بازگردانده می‌شود.