رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مصباحی‌ مقدم: با وجود خبرهایی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردم اکثریت حالت صبر و انتظار دارند

مصباحی‌ مقدم: با وجود خبرهایی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردم اکثریت حالت صبر و انتظار دارند عضو جامعه روحانیت مبارز: درست است که خبرهایی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردم در گوشه و کنار شنیده می‌شود اما بخش اعظم مردم، حالت صبر و انتظار دارند. این جراحی خون ریزی و درد دارد و طبعا تا این […]

مصباحی‌ مقدم: با وجود خبرهایی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردم اکثریت حالت صبر و انتظار دارند

عضو جامعه روحانیت مبارز: درست است که خبرهایی از اعتراضات و نارضایتی‌های مردم در گوشه و کنار شنیده می‌شود اما بخش اعظم مردم، حالت صبر و انتظار دارند.

این جراحی خون ریزی و درد دارد و طبعا تا این جراحی صورت می‌گیرد، کم و بیش آثاری بروز می‌کند. مهم این است که مردم صبر و تحمل نسبت به این اقدام داشته باشند، تا دوران گذار که زیاد طول نخواهد کشید، را پشت سر بگذاریم تا مزه شیرین ناشی از جراحی را با همه موجود احساس کنیم./منیبان