رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش پوتین به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو: پاسخ می‌دهیم

واکنش پوتین به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو: پاسخ می‌دهیم رئیس‌جمهور روسیه در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو گفت که مسکو هیچ مشکلی با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو ندارد چرا که تهدیدی برای روسیه محسوب نمی‌شود، اما مستلزم یک سری اقدامات تلافی جویانه است.

واکنش پوتین به پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو: پاسخ می‌دهیم

رئیس‌جمهور روسیه در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو گفت که مسکو هیچ مشکلی با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو ندارد چرا که تهدیدی برای روسیه محسوب نمی‌شود، اما مستلزم یک سری اقدامات تلافی جویانه است.