رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیسی: مانع‌تراشان نهضت ملی مسکن کنار گذاشته شوند

رئیسی: مانع‌تراشان نهضت ملی مسکن کنار گذاشته شوند ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است. امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح […]

رئیسی: مانع‌تراشان نهضت ملی مسکن کنار گذاشته شوند

ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال و رفع دغدغه مردم در این زمینه هم نیاز جدی جامعه، هم وعده دولت و هم تکلیف قانونی است.

امکانات و ظرفیت‌های لازم برای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن کاملا فراهم است اما این ظرفیت‌ها باید به شکل صحیح مدیریت شود و به فعلیت برسد.