رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ویدا مهران‌نیا در خط اعدامِ جلالی/ زندان سهمِ جاسوس، نان‌ونام سهمِ همسر!

ویدا مهران‌نیا در خط اعدامِ جلالی/ زندان سهمِ جاسوس، نان‌ونام سهمِ همسر! ▫️همسر احمدرضا جلالی دقیقا خط نابود کردن او را دنبال می‌کند. ▫️یکی از بستگان نزدیک احمدرضا جلالی جاسوس اسرائیل که حکم اعدام او صادر شده است گفت که ویدا مهران نیا با مصاحبه های متعدد با شبکه‌های فارسی زبان مخالف دولت ایران عملا […]

ویدا مهران‌نیا در خط اعدامِ جلالی/ زندان سهمِ جاسوس، نان‌ونام سهمِ همسر!

▫️همسر احمدرضا جلالی دقیقا خط نابود کردن او را دنبال می‌کند.

▫️یکی از بستگان نزدیک احمدرضا جلالی جاسوس اسرائیل که حکم اعدام او صادر شده است گفت که ویدا مهران نیا با مصاحبه های متعدد با شبکه‌های فارسی زبان مخالف دولت ایران عملا نظام قضایی ایران را تحریک به اجرای فوری حکم اعدام جلالی می نماید! این عضو خانواده جلالی گفته است که ویدا از ابتدا با احمدرضا سر سازگاری نداشت و پیش از بازداشت وی، در حال پیگیری طلاق از او بود.

▫️نامبرده افزوده است که عملا بلندپروازی ها و فزون طلبی های ویدا بود که به مسیر خلاف، برای تامین خواسته های پایان ناپذیر این زن کشانید.

▫️این وابسته نزدیک به احمدرضا اضافه کرده که بازداشت و اعدام جلالی برای همسر ناوفادارش«نان ‌و نام » به ارمغان آورد، باعث دستیابی ویدا به اقامت و تابعیت سوئد و امتیازات مادی مادام العمر و نیز خلاصی از دست احمدرضا گردید.

▫️ویدا مهران نیا که مرتبا با رسانه‌های فارسی زبان معاند علیه ایران مصاحبه می‌کند، اخیرا به یکی از همین شبکه‌ها گفت که حاضر است اعدام جلالی را ببیند اما او با حمید نوری، بازنشسته دادگستری ایران که در سوئد زندانی است مبادله نشود!!! این سخن ویدا مهران نیا باعث شگفتی مجری آن شبکه ضدانقلاب گردید.