رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دومين توله يوز «ايران» تلف شد

دومين توله يوز «ايران» تلف شد اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست: دومین توله یوز پلنگ به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی تلف شد. علت تلف شدن این توله در دست بررسی است و نتیجه پس از کالبدگشایی اعلام خواهد شد.

دومين توله يوز «ايران» تلف شد

اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست:

دومین توله یوز پلنگ به دنیا آمده در مرکز تکثیر یوز آسیایی تلف شد.

علت تلف شدن این توله در دست بررسی است و نتیجه پس از کالبدگشایی اعلام خواهد شد.