رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


علی مطهری: آشوب‌های ۹۶ و ۹۸ از درون حكومت بود برای انهدام دولت روحانی!

علی مطهری: آشوب‌های ۹۶ و ۹۸ از درون حكومت بود برای انهدام دولت روحانی! علی مطهری (نائب رئیس سابق مجلس) در توئیتی مدعی شد: آشوبهای دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ توسط عناصری از درون حکومت برای انهدام دولت وقت آغاز شد و بعد برخی از مردم عادی به آن پیوستند خوشبختانه امروز دولت سیزدهم نگرانی […]

علی مطهری: آشوب‌های ۹۶ و ۹۸ از درون حكومت بود برای انهدام دولت روحانی!

علی مطهری (نائب رئیس سابق مجلس) در توئیتی مدعی شد: آشوبهای دی‌ماه ۹۶ و آبان ۹۸ توسط عناصری از درون حکومت برای انهدام دولت وقت آغاز شد و بعد برخی از مردم عادی به آن پیوستند

خوشبختانه امروز دولت سیزدهم نگرانی از درون حکومت برای ایجاد آشوب ندارد چون عناصر مذکور حامی این دولت هستند!