رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


روسیه تسلط کامل بر «ماریوپل» را اعلام کرد

روسیه تسلط کامل بر «ماریوپل» را اعلام کرد وزارت دفاع روسیه بامداد شنبه اعلام کرد، با تسلیم‌شدن آخرین نیروی اوکراینی باقیمانده در کارخانه فولاد آزوفستال و تسلط نیروهای روسی بر آن، ماریوپل به‌طور کامل تحت کنترل روسیه درآمد.

روسیه تسلط کامل بر «ماریوپل» را اعلام کرد

وزارت دفاع روسیه بامداد شنبه اعلام کرد، با تسلیم‌شدن آخرین نیروی اوکراینی باقیمانده در کارخانه فولاد آزوفستال و تسلط نیروهای روسی بر آن، ماریوپل به‌طور کامل تحت کنترل روسیه درآمد.