رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مردم برای دریافت یارانه نگرانی نداشته باشند

مردم برای دریافت یارانه نگرانی نداشته باشند رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که همه آحاد جامعه به جز درصدی امکان استفاده از یارانه را خواهند داشت و مشمول دریافت کالاهای اساسی می‌شوند، پس نگران نباشند.

مردم برای دریافت یارانه نگرانی نداشته باشند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که همه آحاد جامعه به جز درصدی امکان استفاده از یارانه را خواهند داشت و مشمول دریافت کالاهای اساسی می‌شوند، پس نگران نباشند.