رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه در آرای نمایندگان به ریاست قالیباف بر مجلس اثرگذار است؟

حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه در آرای نمایندگان به ریاست قالیباف بر مجلس اثرگذار است؟ آزادیخواه، نماینده مجلس: حواشی معمولا وجود دارد؛ دلیل نمی‌شود که سوابق درخشان قالیباف را نادیده بگیریم ریاست مجلس کماکان در اختیار آقای قالیباف خواهد بود؛ در ریاست او مشکلی نمی‌بینیم قالیباف می‌تواند کماکان برای نظام یک نیروی مثبت و […]

حواشی سفر خانواده قالیباف به ترکیه در آرای نمایندگان به ریاست قالیباف بر مجلس اثرگذار است؟

آزادیخواه، نماینده مجلس:
حواشی معمولا وجود دارد؛ دلیل نمی‌شود که سوابق درخشان قالیباف را نادیده بگیریم

ریاست مجلس کماکان در اختیار آقای قالیباف خواهد بود؛ در ریاست او مشکلی نمی‌بینیم

قالیباف می‌تواند کماکان برای نظام یک نیروی مثبت و موثر باشد / انتخاب