رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش بیش از ۲ برابری حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۱

افزایش بیش از ۲ برابری حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۱ سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به تامین منابع بودجه ای حقوق سربازان از سوی دولت، متناسب با اعتبار واگذاری برای سال ۱۴۰۱ میانگین حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح ۱۱۵ درصد افزایش یافت.

افزایش بیش از ۲ برابری حقوق سربازان وظیفه در سال ۱۴۰۱

سازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:
با توجه به تامین منابع بودجه ای حقوق سربازان از سوی دولت، متناسب با اعتبار واگذاری برای سال ۱۴۰۱ میانگین حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح ۱۱۵ درصد افزایش یافت.