رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سهمیه بنزین خرداد واریز شد

سهمیه بنزین خرداد واریز شد در سومین ماه سال ۱۴۰۱ مطابق ماه‌های گذشته، سهمیه بنزین در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها شارژ شد.

سهمیه بنزین خرداد واریز شد

در سومین ماه سال ۱۴۰۱ مطابق ماه‌های گذشته، سهمیه بنزین در کارت سوخت خودروها و موتورسیکلت‌ها شارژ شد.