رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


شرط ورود گردشگران خارجی چیست؟

شرط ورود گردشگران خارجی چیست؟ معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی: به منظور تسهیل شرایط ورود گردشگران خارجی، ستاد ملی کرونا شرط وارد شدن به کشور را گواهی دو نوبت واکسیناسیون یا ارائه نتیجه منفی تست کرونا (PCR) عنوان کرد.

شرط ورود گردشگران خارجی چیست؟

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی: به منظور تسهیل شرایط ورود گردشگران خارجی، ستاد ملی کرونا شرط وارد شدن به کشور را گواهی دو نوبت واکسیناسیون یا ارائه نتیجه منفی تست کرونا (PCR) عنوان کرد.