رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توالت‌های اهدایی آمریکا به عراق دستمایه طنز رسانه‌ای و اجتماعی شد

توالت‌های اهدایی آمریکا به عراق دستمایه طنز رسانه‌ای و اجتماعی شد دو چشمه توالت صحرایی که روی هریک از آنها تانکر آبی با ظرفیت ۲۵۰ لیتر نصب شده و به گفته سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا بخشی از کمک های انسانی است که سازمان آمریکایی توسعه بین المللی (USAID)برای آوارگان عراق فراهم کرده است؛سوژه […]

توالت‌های اهدایی آمریکا به عراق دستمایه طنز رسانه‌ای و اجتماعی شد

دو چشمه توالت صحرایی که روی هریک از آنها تانکر آبی با ظرفیت ۲۵۰ لیتر نصب شده و به گفته سایت رسمی وزارت امور خارجه آمریکا بخشی از کمک های انسانی است که سازمان آمریکایی توسعه بین المللی (USAID)برای آوارگان عراق فراهم کرده است؛سوژه ای که دستمایه طنز رسانه ای و شبکه های اجتماعی در عراق شد.