رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فرزندانِ خانواده‌ها می‌توانند یارانه خود را جدا کنند

فرزندانِ خانواده‌ها می‌توانند یارانه خود را جدا کنند وزیر تعاون: اگر فرزندی به سن قانونی رسیده و تمایل ندارد که درآمدش در سرجمع درآمد خانوار لحاظ شود، می‌تواند در سایت هدفمندی یارانه‌ها، درخواست دهد و خود را به‌عنوان خانواده‌ای جدا معرفی کند.

فرزندانِ خانواده‌ها می‌توانند یارانه خود را جدا کنند

وزیر تعاون: اگر فرزندی به سن قانونی رسیده و تمایل ندارد که درآمدش در سرجمع درآمد خانوار لحاظ شود، می‌تواند در سایت هدفمندی یارانه‌ها، درخواست دهد و خود را به‌عنوان خانواده‌ای جدا معرفی کند.