رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در بنادر کپک زد و از بین رفت

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در بنادر کپک زد و از بین رفت اعظمی ساردوئی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر سیاست ارز ترجیحی دولت گفت: با اختصاص ارز ترجیحی ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در بنادر کپک زد و از بین رفت.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس: ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در بنادر کپک زد و از بین رفت

اعظمی ساردوئی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر سیاست ارز ترجیحی دولت گفت: با اختصاص ارز ترجیحی ۱۵۰ هزار تن نهاده دامی در بنادر کپک زد و از بین رفت.