رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به لغو سیاسی بازی با ایران از سوی کانادا

واکنش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به لغو سیاسی بازی با ایران از سوی کانادا: تصمیم کانادا برای لغو بازی دوستانه با ایران گواهی بر این واقعیت است که سرزمین به اصطلاح آزادی نمی‌تواند سیاست را از زمین بازی دور نگه دارد

واکنش دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به لغو سیاسی بازی با ایران از سوی کانادا:

تصمیم کانادا برای لغو بازی دوستانه با ایران گواهی بر این واقعیت است که سرزمین به اصطلاح آزادی نمی‌تواند سیاست را از زمین بازی دور نگه دارد