رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


امیرعبداللهیان: حل بحران طوفان‌های گرد و غبار جزو اولویت‌های فوری وزارت خارجه است

امیرعبداللهیان: حل بحران طوفان‌های گرد و غبار جزو اولویت‌های فوری وزارت خارجه است وزیر خارجه در نشست با دیپلمات‌های کشورمان در نمایندگی ایران در ژنو: بحران طوفان‌های گرد و غبار یکی از اولویت‌های فوری وزارت خارجه است. دستگاه دیپلماسی به ویژه نمایندگی‌های چندجانبه وظیفه خطیری برای شناسایی و تقویت ظرفیت‌های بین المللی و منطقه‌ای جهت […]

امیرعبداللهیان: حل بحران طوفان‌های گرد و غبار جزو اولویت‌های فوری وزارت خارجه است

وزیر خارجه در نشست با دیپلمات‌های کشورمان در نمایندگی ایران در ژنو:

بحران طوفان‌های گرد و غبار یکی از اولویت‌های فوری وزارت خارجه است.

دستگاه دیپلماسی به ویژه نمایندگی‌های چندجانبه وظیفه خطیری برای شناسایی و تقویت ظرفیت‌های بین المللی و منطقه‌ای جهت همکاری همه جانبه با دیگر کشور‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله موثر با پدیده گرد و غبار بر عهده دارند.

مقابله با پدیده گرد و غبار در راستای دستورالعمل‌های ملی آمادگی و مبارزه با آثار زیان‌بار گرد و غبار از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه دیپلماسی است.

این مهم باید در همکاری نزدیک با سازمان‌های ذی‌ربط داخلی و با تمام توان در سطح بین الملل پیگیری شود.