رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


لاوروف شایعات درباره بیماری پوتین را رد کرد

لاوروف شایعات درباره بیماری پوتین را رد کرد وزیر خارجه روسیه: پوتین هر روز در ملاعام حاضر می‌شود و همه شاهد حضور وی در برنامه‌های تلویزیونی هستند و نطق‌های وی را گوش می‌دهند و می‌خوانند. فکر نمی‌کنم هیچ آدم عاقلی نشانه‌ای از بیماری یا کسالت در وجود این مرد پیدا کند.

لاوروف شایعات درباره بیماری پوتین را رد کرد

وزیر خارجه روسیه: پوتین هر روز در ملاعام حاضر می‌شود و همه شاهد حضور وی در برنامه‌های تلویزیونی هستند و نطق‌های وی را گوش می‌دهند و می‌خوانند. فکر نمی‌کنم هیچ آدم عاقلی نشانه‌ای از بیماری یا کسالت در وجود این مرد پیدا کند.