رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آغاز رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک از امروز

آغاز رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک از امروز دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود. در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.

آغاز رصد تراکنش‌های بانکی مشکوک از امروز

دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.

در اجرای این پایش تمامی حساب‌های یک شخص در یک موسسه اعتباری در نظر گرفته می‌شود.