رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«باقری کنی» عازم نروژ شد

«باقری کنی» عازم نروژ شد «علی باقری کنی» رئیس تیم مذاکره کننده ایران در صفحه توئیتری خود نوشت: در ادامه رایزنی‌های اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، امروز عازم اسلو شدم. گفتگوهای جدی و سازنده پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار این سفر است. در کنار کوشش برای پیشبرد منافع ملی از جمله لغو […]

«باقری کنی» عازم نروژ شد

«علی باقری کنی» رئیس تیم مذاکره کننده ایران در صفحه توئیتری خود نوشت: در ادامه رایزنی‌های اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، امروز عازم اسلو شدم.

گفتگوهای جدی و سازنده پیرامون موضوعات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در دستور کار این سفر است.

در کنار کوشش برای پیشبرد منافع ملی از جمله لغو تحریم‌های غیرقانونی، توسعه روابط ایران و نروژ نیز مورد تاکید ماست.