رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نرخ تورم استان‌ها در اردیبهشت‌ اعلام شد

نرخ تورم استان‌ها در اردیبهشت‌ اعلام شد مرکز آمار ایران: نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت برای خانوارهای کشور ۳۹.۳ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان مازندران با ۴۵.٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٢.۶ درصد است. نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور […]

نرخ تورم استان‌ها در اردیبهشت‌ اعلام شد

مرکز آمار ایران:

نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت برای خانوارهای کشور ۳۹.۳ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مربوط به استان مازندران با ۴۵.٧ درصد و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان با ٣٢.۶ درصد است.

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به اردیبهشت‌ ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۳۸.۷ درصد رسید.