رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سعید جلیلی: به سبد غذایی مردم آسیب جدی رسیده؛ دولت پای کار بیاید

سعید جلیلی: به سبد غذایی مردم آسیب جدی رسیده؛ دولت پای کار بیاید عضو مجمع تشخیص مصلحت: از سال ۹۷، ده‌ها میلیارد دلار به ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما نه تنها سبد غذایی مردم به شکل مطلوب تامین نشد بلکه به آن آسیب جدی رسید و سرانه مصرف‌غذایی آحاد جامعه کاهش پیدا کرد./باشگاه خبرنگاران

سعید جلیلی: به سبد غذایی مردم آسیب جدی رسیده؛ دولت پای کار بیاید

عضو مجمع تشخیص مصلحت:

از سال ۹۷، ده‌ها میلیارد دلار به ارز ترجیحی تخصیص داده شد، اما نه تنها سبد غذایی مردم به شکل مطلوب تامین نشد بلکه به آن آسیب جدی رسید و سرانه مصرف‌غذایی آحاد جامعه کاهش پیدا کرد./باشگاه خبرنگاران