رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت الله نوری همدانی: درد مردم را بیان می کنیم؛ اما صدای ما به جایی نمی رسد؛ پخش نمی کنند

آیت الله نوری همدانی: درد مردم را بیان می کنیم؛ اما صدای ما به جایی نمی رسد؛ پخش نمی کنند آیت‌الله نوری همدانی در پایان درس خارج: متاسفانه مردم از نظر معیشت و گرانی در مضیقه هستند و انتظار ما از مسئولین رسیدگی به وضعیت موجود است، چرا که مردم به ما می‌گویند که از […]

آیت الله نوری همدانی: درد مردم را بیان می کنیم؛ اما صدای ما به جایی نمی رسد؛ پخش نمی کنند

آیت‌الله نوری همدانی در پایان درس خارج:
متاسفانه مردم از نظر معیشت و گرانی در مضیقه هستند و انتظار ما از مسئولین رسیدگی به وضعیت موجود است، چرا که مردم به ما می‌گویند که از نظر گرانی و سختی معیشت در رنج و سختی به سر می برند، ما باید قدر این مردم را بدانیم و باید باید به فکر اینها باشیم درد این ها را درک کنیم و به اندازه خودمان سعی کنیم از این مردم پشتیبانی شود.

ما باید به مسئولان تذکر بدهیم چرا که مردم به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند چرا درباره وضعیت معیشت و گرانی شما حرفی نمی‌زنید، باید بگویم ما تذکر می دهیم ولی متأسفانه تذکرات ما پخش نمی‌شود

مردم بدانند که حوزه علمیه قم و ما طلبه ها با این مردم هستیم چون همین مردم هستند که تا به حال اسلام را حفظ کردند، اماحرف و صدای ما به جایی نمی رسد و پخش نمی کنند.