رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


ایمیل ایلان ماسک به کارمندان تسلا: یا دورکاری را تمام کنید یا به دنبال شغل دیگری باشید

ایمیل ایلان ماسک به کارمندان تسلا: یا دورکاری را تمام کنید یا به دنبال شغل دیگری باشید «سم نیسیم»، یکی از سهامداران تسلا ایمیل دریافت شده از ایلان ماسک با عنوان «دورکاری دیگر قابل قبول نیست» را به اشتراک گذاشت و با استناد به محتوای ایمیل مذکور ظاهرا دوره دورکاری کارمندان تسلا به پایان رسیده […]

ایمیل ایلان ماسک به کارمندان تسلا: یا دورکاری را تمام کنید یا به دنبال شغل دیگری باشید

«سم نیسیم»، یکی از سهامداران تسلا ایمیل دریافت شده از ایلان ماسک با عنوان «دورکاری دیگر قابل قبول نیست» را به اشتراک گذاشت و با استناد به محتوای ایمیل مذکور ظاهرا دوره دورکاری کارمندان تسلا به پایان رسیده است.

ماسک در متن این ایمیل گفته «هر کسی که تمایل به دورکاری دارد باید حداقل (تاکید می‌کنم «حداقل») هفته‌ای ۴۰ ساعت در محل کار خود حضور داشته باشد، در غیر این صورت شخص چاره‌ای جز قطع همکاری با تسلا ندارد.»