رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کویت ۳ ملوان ایرانی را بازداشت کرد

کویت ۳ ملوان ایرانی را بازداشت کرد گارد ساحلی کویت گفت که نیروهای وابسته به این گارد، یک شناور ایرانی را توقیف کرده‌اند. روزنامه القبس کویت به نقل از این نهاد کویتی گزارش داد، در پی توقیف این شناور، ۳ ملوان ایرانی سرنشین آن نیز بازداشت شده‌اند و به مسئولان تحقیقات تحویل داده شدند. گارد […]

کویت ۳ ملوان ایرانی را بازداشت کرد

گارد ساحلی کویت گفت که نیروهای وابسته به این گارد، یک شناور ایرانی را توقیف کرده‌اند. روزنامه القبس کویت به نقل از این نهاد کویتی گزارش داد، در پی توقیف این شناور، ۳ ملوان ایرانی سرنشین آن نیز بازداشت شده‌اند و به مسئولان تحقیقات تحویل داده شدند.

گارد ساحلی کویت مدعی شد که این افراد طی دو ماه گذشته، قایق‌های ماهیگیری کویتی را در آبهای سرزمینی این کشور، ربوده‌اند.