رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توییت سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر سوال برانگیز مدیرکل آژانس به سرزمین‌های اشغالی

توییت سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر سوال برانگیز مدیرکل آژانس به سرزمین‌های اشغالی خطیب‌زاده: ایران به عنوان یکی از امضا‌کنندگان اولیه پیمان منع اشاعه، نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همگان‌ هشدار می‌دهد. کسی نمی‌تواند در قبال برنامه مخفی تسلیحات اتمی اسراییل سکوت پیشه کند و سپس […]

توییت سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص سفر سوال برانگیز مدیرکل آژانس به سرزمین‌های اشغالی

خطیب‌زاده: ایران به عنوان یکی از امضا‌کنندگان اولیه پیمان منع اشاعه، نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همگان‌ هشدار می‌دهد.

کسی نمی‌تواند در قبال برنامه مخفی تسلیحات اتمی اسراییل سکوت پیشه کند و سپس ادعای بی‌طرفی کرده و درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران سخن بگوید.