رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

‏کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران در هفته ۱۱۹ همه‌گیری کووید۱۹ در کشور، بیماران بستری ناشی از کرونا در ۱۴ استان کشور کاهش یافته و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی نیز در ۳۱ استان گزارش شده است./ایسنا

‏کاهش یا ایستایی فوتی‌های ناشی از کرونا در ۳۱ استان ایران

در هفته ۱۱۹ همه‌گیری کووید۱۹ در کشور، بیماران بستری ناشی از کرونا در ۱۴ استان کشور کاهش یافته و کاهش یا ایستایی موارد مثبت متوفی نیز در ۳۱ استان گزارش شده است./ایسنا