رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق ۳دُز واکسن شرط تشرف زائران

تزریق ۳دُز واکسن شرط تشرف زائران دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: همه زائران قبل از تشرف باید نسبت به تزریق سه دُز واکسن اقدام کرده باشند.

تزریق ۳دُز واکسن شرط تشرف زائران

دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
همه زائران قبل از تشرف باید نسبت به تزریق سه دُز واکسن اقدام کرده باشند.