رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هشدار «امیرعبداللهیان» به شورای حکام آژانس

هشدار «امیرعبداللهیان» به شورای حکام آژانس وزیر امور خارجه کشورمان: اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در IAEA روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند توافق در دسترس است اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقع‌بین باشند

هشدار «امیرعبداللهیان» به شورای حکام آژانس

وزیر امور خارجه کشورمان:

اگر بانیان قطعنامه ضد ایرانی در IAEA روش تهدید را دنبال کنند، مسئول همه عواقب آن هستند

توافق در دسترس است اگر آمریکا و سه کشور اروپایی واقع‌بین باشند