رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


برگزاری آزمون برای رتبه بندی معلمان «ممنوع!»

برگزاری آزمون برای رتبه بندی معلمان «ممنوع!» منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس: خبر می‌رسد کمیسیونی در دولت می‌خواهد برای رتبه بندی معلمان آزمون پیش بینی شود. برگزاری آزمون برای رتبه بندی خلاف قانون است و از معلمان شاغل هیچ گونه آزمونی نباید گرفته شود. در صورت وجود آزمون در آیین نامه اجرایی قانون، رئیس مجلس […]

برگزاری آزمون برای رتبه بندی معلمان «ممنوع!»

منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس:

خبر می‌رسد کمیسیونی در دولت می‌خواهد برای رتبه بندی معلمان آزمون پیش بینی شود.

برگزاری آزمون برای رتبه بندی خلاف قانون است و از معلمان شاغل هیچ گونه آزمونی نباید گرفته شود.

در صورت وجود آزمون در آیین نامه اجرایی قانون، رئیس مجلس می‌تواند با استفاده از اختیاراتش این آیین نامه را لغو کند.

تأخیر در رتبه بندی «نومعلمان» خلاف متن قانون نظام رتبه بندی معلمان است.