رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اقدام ضد ایرانی مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم

اقدام ضد ایرانی مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم که آمریکا و عربستان عضو آن هستند در اقدامی ضد ایرانی نام سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه را در لیست خود قرار داد. براساس این گزارش، سه فرد مرتبط با سپاه مقداد امینی(ایرانی)، مرتضی هاشمی (ایرانی) و علی […]

اقدام ضد ایرانی مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم

مرکز مبارزه با تامین مالی تروریسم که آمریکا و عربستان عضو آن هستند در اقدامی ضد ایرانی نام سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه را در لیست خود قرار داد.

براساس این گزارش، سه فرد مرتبط با سپاه مقداد امینی(ایرانی)، مرتضی هاشمی (ایرانی) و علی قصیر (لبنانی) نام دارند.