رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق ۲ دز واکسن و آزمایش منفی کرونا برای زائران اربعین

تزریق ۲ دز واکسن و آزمایش منفی کرونا برای زائران اربعین رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع): در توافق با طرف عراقی تزریق حداقل ۲ دز واکسن و آزمایش منفی کرونا برای زایران اربعین حسینی(ع) لازم است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه کرده است زائران اربعین پیش از عزیمت به عراق سه دز واکسن […]

تزریق ۲ دز واکسن و آزمایش منفی کرونا برای زائران اربعین

رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی(ع):
در توافق با طرف عراقی تزریق حداقل ۲ دز واکسن و آزمایش منفی کرونا برای زایران اربعین حسینی(ع) لازم است.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توصیه کرده است زائران اربعین پیش از عزیمت به عراق سه دز واکسن کرونا را دریافت کرده باشند.