رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پیش‌نویس قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران

پیش‌نویس قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران متن کامل پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده است. متن قطعنامه: آژانس از اینکه مسائل پادمانی مرتبط با این سه مکان، به رغم تعامل‌های متعدد بین آژانس و ایران و به دلیل همکاری ناکافی […]

پیش‌نویس قطعنامه احتمالی شورای حکام علیه ایران

متن کامل پیش‌نویس قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر شده است.

متن قطعنامه: آژانس از اینکه مسائل پادمانی مرتبط با این سه مکان، به رغم تعامل‌های متعدد بین آژانس و ایران و به دلیل همکاری ناکافی سیستماتیک ایران کماکان حل‌نشده باقی مانده‌اند عمیقاً ابراز نگرانی می‌کند.

آژانس از ایران می‌خواهد تعهدات قانونی خود را به صورت اضطراری اجرا کرده و فوراً پیشنهاد مدیر کل را برای تعامل بیشتر جهت توضیح در خصوص تمامی مسائل پادمانی باقیمانده و حل و فصل آنها اجابت کند.