رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دریافت مالیات ۲۰ درصدی از صندوق‌های درآمد تکذیب شد

دریافت مالیات ۲۰ درصدی از صندوق‌های درآمد تکذیب شد بانک مرکزی ادعای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر” تصویب دریافت مالیات ۲۰ درصدی از صندوق های درآمد ثابت توسط شورای پول و اعتبار ” را تکذیب کرد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای جهت دریافت مالیات از صندوق‌های درآمد نداشته […]

دریافت مالیات ۲۰ درصدی از صندوق‌های درآمد تکذیب شد

بانک مرکزی ادعای منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر” تصویب دریافت مالیات ۲۰ درصدی از صندوق های درآمد ثابت توسط شورای پول و اعتبار ” را تکذیب کرد.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای جهت دریافت مالیات از صندوق‌های درآمد نداشته و در دستور کار آن هم نیست.