رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


صالحی مدیر روزنامه اطلاعات شد

صالحی مدیر روزنامه اطلاعات شد با حکم رهبر انقلاب سید عباس صالحی، وزیر ارشاد دولت روحانی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات شد. در حکم رهبر انقلاب آمده است: جناب‌عالی با سوابق درخشان علمی و مبارزاتی و انقلابی و تصدی مسئولیت‌های خطیر در نظام جمهوری اسلامی، در صدر فهرست افراد مناسب برای اجرای این مأموریت می‌باشید.

صالحی مدیر روزنامه اطلاعات شد

با حکم رهبر انقلاب سید عباس صالحی، وزیر ارشاد دولت روحانی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات شد.

در حکم رهبر انقلاب آمده است: جناب‌عالی با سوابق درخشان علمی و مبارزاتی و انقلابی و تصدی مسئولیت‌های خطیر در نظام جمهوری اسلامی، در صدر فهرست افراد مناسب برای اجرای این مأموریت می‌باشید.