رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آیت‌الله خاتمی: قطعنامه را با هماهنگی با اسرائیل بستند

آیت‌الله خاتمی: قطعنامه را با هماهنگی با اسرائیل بستند/ مسئولان ما با مدیرکل آژانس در ارائه اطلاعات خیلی بخیل باشند امام جمعه موقت تهران: با گزارش غلط مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه علیه ایران صادر کردند. مدیرکل آژانس قبل ارائه گزارش از ایران، به دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی رفت و با […]

آیت‌الله خاتمی: قطعنامه را با هماهنگی با اسرائیل بستند/ مسئولان ما با مدیرکل آژانس در ارائه اطلاعات خیلی بخیل باشند

امام جمعه موقت تهران:
با گزارش غلط مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، قطعنامه علیه ایران صادر کردند.

مدیرکل آژانس قبل ارائه گزارش از ایران، به دیدار نخست وزیر رژیم صهیونیستی رفت و با آنها هماهنگ بود؛ قطعنامه را با هماهنگی با اسرائیل بستند.

همه اطلاعاتی که دارند، پخته رژیم صهیونیستی است و اصلا بی طرفانه نیست.

مسئولان محترم ما با این دوستان رژیم اسراییل یعنی مدیرکل آژانس در ارائه اطلاعات خیلی بخیل باشند.

بسیاری از بازرسان آژانس چشم آمریکا و اسرائیل هستند که مراکز هسته ای ما را می زنند و دانشمندان هسته ای را ترور می کنند.

هدفشان از این قطعنامه، امتیازگیری در مذاکرات است.

قطع دوربین های فراپادمانی اولین گام بود؛ اگر شیطنت ها ادامه پیدا کنند، گام های ایران ادامه خواهد داشت.