رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۱۴ میلیون نفر در کشور یک نوبت واکسن نیز نزده‌اند

۱۴ میلیون نفر در کشور یک نوبت واکسن نیز نزده‌اند شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا: حدوداً ۱۴ میلیون نفر که شرایط تزریق واکسن را داشتند، تاکنون نوبت اول واکسن را در یافت نکرده‌اند. هفت میلیون نفر از کسانی که نوبت اول را تزریق کرده‌اند، نوبت دوم را دریافت نکرده‌اند.همچنین ۲۹ نفر هم دو […]

۱۴ میلیون نفر در کشور یک نوبت واکسن نیز نزده‌اند

شیراوژن سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
حدوداً ۱۴ میلیون نفر که شرایط تزریق واکسن را داشتند، تاکنون نوبت اول واکسن را در یافت نکرده‌اند.

هفت میلیون نفر از کسانی که نوبت اول را تزریق کرده‌اند، نوبت دوم را دریافت نکرده‌اند.همچنین ۲۹ نفر هم دو نوبت واکسن را دریافت کرده‌اند، اما هنوز نوبت سوم را تزریق نکرده‌اند.