رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


مخبر مصوبه تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد

مخبر مصوبه تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ را امضا و ابلاغ کرد. بر این اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۰ میلیارد […]

مخبر مصوبه تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۱ را امضا و ابلاغ کرد.

بر این اساس، نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ یک میلیارد ریال، معاملات متوسط (معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک) تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۱۰ میلیارد ریال، تعیین گردید.