رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انسداد پنج هزار حساب بانکی و دستگیری ۵۰ نفر در زمینه معاملات طلا و ارز

انسداد پنج هزار حساب بانکی و دستگیری ۵۰ نفر در زمینه معاملات طلا و ارز سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.

انسداد پنج هزار حساب بانکی و دستگیری ۵۰ نفر در زمینه معاملات طلا و ارز

سرپرست دادسرای مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی از انسداد بیش از پنج هزار حساب بانکی و دستگیری حدود ۵۰ نفر در جریان برخورد با معاملات فردایی طلا و ارز خبر داد.